I Åfjord ble det under årets rypetakseringer gått totalt 14,3 mil i luftlinje. De 19 linjene viste 91 observasjoner av fugl. I gjennomsnitt viser tellingene i overkant av ti ryper per kvadratkilometer. Fjorårets tall var til sammenligning mellom sju og åtte. Gunnar Singsaas er leder i Åfjord fjellstyre. Han er forsiktig optimist foran det som kan bli en ganske bra rypesesong.

Variasjoner

- Bestandene viser en klar fremgang, noe som er veldig gledelig. Samtidig er takseringene prognoser, og ingen fasit. Det er i tillegg store lokale variasjoner. Dette kan skyldes sommerens tørke, samt varierende værforhold under tellingene. Jeg vil totalt sett si det ligger an til et middels godt rypeår, sier Singsaas.

Også kyllingproduksjonen i Åfjord ser bra ut, med i overkant av 4,5 kyllinger per høne i snitt. På grunn av tilsynelatende økende bestand, øker fjellstyret ukeskvotene fra åtte til 12 ryper per jeger. Forvaltninga vil vurderes igjen et par uker inn i jakta, etter tilbakemeldinger fra jegerne.

Godt nytt

Singsaas sier takseringene antyder at årets rypesesong er blant de bedre, sammenlignet med de siste årene. Det er godt nytt for både forvaltere og jegere.

- Jo mer rype man har i fjellet, jo større beskatning tåler bestandene. Likedan må man forvalte mer restriktivt når det er lite fugl. Vi kommer til å ha dialog med jegerne, og vurdere situasjonen utover høsten. Men så langt ser altså rypeåret ganske bra ut, avslutter Gunnar Singsaas i Åfjord fjellstyre.

Ifølge Singsaas tilsier tilbakemeldingene fra Verran kommune at også de har brukbart med rype.