Skuffende

-Dette er selvsagt en stor skuffelse for oss, men jeg er ikke overrasket. Det er omtvistet regel som ligger til grunn her og vi har skjønt at ministeren har hatt et problem med dette, sier pressetalsmann Reidar Gullesen ved FMV. Gullesen var også skuffet over måten departementet gikk fram på da saken skulle offentliggjøres. Mens Fosna-Folket og andre medier ble oppringt fredag formiddag og invitert til pressekonferansen, hørte ikke Gullesen & co noe før etter at saken ble kjent via media. -Vi er informert via media og jeg må si jeg hadde forventet noe bedre, sier Gullesen.

Klar

-Vi poengterer at Fosen er uskyldig inntil det motsatte er bevist, men statsråden har altså besluttet at anmeldelsen skal opprettholdes, sier statssekretær Oluf Ulseth i Næringdepartementet til Fosna-Folket. Ulseth peker på at departementet har foretatt en meget bred gjennomgang av saken. -Til tross for den korte tiden har vi hatt en full og reell gjennomgang av hele saken, både med Eksportfinans, Fosen og regjeringsadvokaten. Det er på den bakgrunn beslutningen ble tatt, sier statssekretær Ulseth.

Endret regel

Den omstridte regelen ble endret i 2000. -Hvorfor ble regelen endret om den ikke var uklar da dette inntraff i perioden 1997-1999, Ulseth? -Slik jeg oppfattet det var det ingen endring, men en presisering, sier han. Der er statssekretæren tydeligvis ikke på linje med fagfolkene i eget departement. -Det som skjedde 8.juni 2000 var en regelendring der vi foretok en innstramming av regelverket på dette punkt, sier avdelingsdirektør Arnt Egil Ursin til Fosna-Folket. -Hva besto endringen i? -Det viktigste i denne forbindelse er at det ble et strengere regelverk og hvor det presiseres av det ved slep skal verdien av innholdet trekkes ut av søknaden om verftsstøtte, sier Ursin. Men Ursin mener dette var klart nok også før 8.juni 2000. Også da skulle kontraktsverdien ha fratrukket beløp for utstyr montert i utlandet.