Det 18 siders dokumentet leveres til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen klokka 14.30 på Akershus Festning i Oslo. Møtet vil innledes med orienteringer fra Forsvarspolitisk utvalg (FPU) og Forsvarsstudie 07 (FS07). Deretter vil det bli servert en lunsj, før forsvarsministeren vil åpne for en dialog med ordførerne omkring Forsvarets fremtidige organisering.

Her kan du lese tilsvaret.

Kommunene Ørland og Bjugn som i samarbeid har utarbeidet tilsvaret har konsentrert seg om militærfaglige argumenter for Ørland hovedflystasjon.