Statssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementetbesøkte i går Hysnes Helsefort. Han ble imponert over det han fikk se og høreder.

- Besøket bekrefter det jeg har hørt om helsefortet. Ingentingav det jeg har sett og hørt svekker mitt positive inntrykk av stedet ogforskningsprosjektet her. Departementet har vært med å løfte fram helsefortet,og det forplikter oss. Men jeg kan ikke si ja eller nei nå om det fårfortsette, sa Øie etter omvisningen på Hysnes.

Forskningsprosjektet som går på arbeidsrettet rehabiliteringskal avsluttes 31.desember 2014. Nå arbeides det intenst for å sikre videredrift av helsefortet etter den datoen. Rissa kommune er sterkt delaktig i dettearbeidet, og statssekretær Øies besøk er et ledd i dette.