Boligområdet "Nordkapp" i Osen skal påkobles det kommunale kloakknettet. Det bestemte nylig kommunestyret, etter en forespørsel til kommunen. Området ved Auto'n omfatter 16 abonnenter, som har private slamavskillere. Prosjektet er budsjettert til 1,05 millioner kroner. Kloakkanlegget er ikke grundig prosjektert, og det er tvil om den endelige kostnaden. Det er lagt inn 12,5 prosent ekstra midler til uforutsette utgifter.

Pengene tas fra budsjettposten Oppgradering av vannverk i investeringsbudsjettet. Beløpet tas opp som lån.

Det er beregnet nedsetting av totalt seks plastkummer, der stikkledninger fra abonnentene kan tilkobles. Det er beregnet to betongkummer med mulighet for spyling, samt en pumpestasjon med overløp til Nordelva. Det er skissert 500 meter med ny kloakkledning.