- Jeg går fra en lovpålagt oppgave som rådmann i Leksvik til en ikke lovpålagt jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Derfor ønsket jeg meg en avtale som sikret meg kompensasjon i tilfelle jeg mistet jobben mot min vilje, sier Kai Terje Dretvik om bakgrunnen for kontrakten som ble undertegnet i juni i fjor.

LES HELE AVTALEN HER.

- Beklagelig

I henhold til Leksvik kommunes delegasjonsreglement er det politisk forhandlingsutvalg som skal forhandle lønn med rådmannen.

- Hvorfor ble ikke dette fulgt i forbindelse med avtalen som ble inngått i juni 2015?

- Det kjenner jeg ikke til. Men sentrale politikere som ordfører og varaordfører kan sikre seg fullmakter.

- Daværende ordfører Einar Strøm tar selvkritikk på det punktet.

- Ok. Om det ble gjort på feil måte, er det beklagelig, svarer Dretvik.

- Hvorfor ble verken formannskap, kommunestyre, fellesnemda for Indre Fosen kommune eller andre relevante informert om rådmannens avtale?

- Det har jeg ikke noe svar på. Det var i hvert fall ingen grunn til å holde den hemmelig. Arbeidsavtalen var ikke unntatt offentlighet.

- Opplever du fremgangsmåten som ble fulgt i forbindelse med inngåelsen av din arbeidskontrakt i juni 2015 som etisk forsvarlig?

- Ja. Jeg tror man må tenke på at dette først og fremst handler om to ting. Det ene er min stilling i den nye kommunen, det andre er rådmannsstillingen. En stilling som kommuneadvokat hadde det kanskje vært bruk for i startfasen i en ny kommune. Jeg ville først og fremst ha en arbeidsavtale, og jeg ville sikre meg en kompensasjon i tilfelle jeg skulle miste jobben mot min vilje.

- Avtalen gir deg krav på fire årslønner i etterlønn dersom du slutter som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. I tillegg sikrer den andre goder som for eksempel fremtidig pensjon, adgang til å benytte hjemmekontor. Finner du dette rimelig?

- Dette er ikke uvanlige betingelser. Om det er rimelig eller urimelig, får andre vurdere, svarer Dretvik.

Rådmannen utdyper videre følgende i en SMS til Fosna-Folket:

«Når det gjelder pensjon, så er det viktig å være klar over at det gjelder særregler for rådmenn knyttet til særaldersgrenser. Det var et ønske fra meg om å ikke miste de rettigheter jeg hadde. Derfor er det en del av avtalen», forklarer han.

- Men i henhold til avtalen, kunne du jo ha jobbet ei uke som kommuneadvokat, så sluttet og fått med deg fire årslønner?

- Sånn kan man ikke se avtalen. Dette var aldri intensjonen.

- Har du forståelse for at avtalen oppleves som uspiselig når den nå blir kjent?

- Nei, egentlig ikke. Det er ingen kostnad knyttet til denne avtalen så lenge jeg har jobben som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune.

- Når du ser tilbake på innholdet i avtalen fra juni 2015. Ville du signert på de samme vilkårene i dag?

- Ja. Jeg ville sannsynligvis bedt om det i tilfelle jeg skulle miste jobben som kommuneadvokat rett etter sammenslåingen i 2018.

- Hvem var det som laget utkastet til denne avtalen?

- Det gjorde vi i fellesskap.

- Strøm sier det var du som laget utkastet?

- Det kan godt hende det var jeg som skrev, men vi hadde samtalt på forhånd om hva som skulle stå der.

- Ser du fram til å begynne i jobben som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune?

- Ja. Det gjør jeg. Det blir en spennende jobb. Nå har jeg forstått det slik at formannskapet har innvilget min permisjonssøknad slik at jeg kan studere og sette meg i stand til å gjøre jobben som kommuneadvokat, svarer Dretvik.

Varaordførerens tilsvar

Tidligere varaordfører Jahn Winge (H) i Leksvik signerte også avtalen med rådmann Dretvik. På spørsmål om hvorfor delegasjonsreglementet til kommunen ikke ble fulgt i forbindelse med avtaleinngåelsen, svarer han slik:

- Det kokte ganske kraftig i den perioden. Vi var midt oppe i sammenslåingen, og vi hadde hatt utskiftinger i administrasjonen. Kai Terje Dretvik kom inn og gjorde en svært god jobb da han tok over som rådmann i november 2013. Han fikk snudd kommunen fra flere millioner i driftsunderskudd til overskudd. Han var en person vi virkelig ville ha med oss videre i sammenslåingsprosessen. Han var veldig viktig. Jeg tror ikke jeg tenkte så langt i forhold til delegasjonsreglementet. Det er bare å beklage det, sier Winge.

- Ikke urimelig i næringslivet

Han understreker bestemt at han inngikk avtalen i beste mening. I ettertid innrømmer Winge at formannskapet og politikerne burde vært informert. Han mener de økonomiske vilkårene i avtalen ikke er urimelige sammenlignet med hva som er vanlig blant annet i næringslivet.

- Dersom det er en nøkkelperson man virkelig vil ha med videre, så er ikke dette unormalt. Denne avtalen utløser ikke kostnader med mindre man vil kvitte seg med ham, påpeker Winge.

På spørsmål om hvem som laget utkastet til avtalen, svarer Winge at den ble laget i fellesskap.

- Vi diskuterte det. Akkurat hvem som skrev den, vet jeg ikke. Men innholdet var diskutert før den ble skrevet, svarer den tidligere varaordføreren.

Han påpeker at han selv i juni 2015 var på tur ut av politikken i Leksvik, og at han ikke hadde noen egen vinning i avtalen.