Ungdomsleder Arve Ophaug synes at samlingene med ungdommene, i likhet med de årlige øvelsene, er et hyggelig avbrekk i hverdagen. Feltliv er en aktivitet de har bedrevet, og han håper å få til minst like mye av det i år.

Det som kreves for å være medlem av heimevernsungdommen er legeattest på at helsen er i orden, godkjenning av politi og den lokale heimevernsnemnda. Ungdommer får låne moderne feltklær i Goretex, ullfrotteundertøy, støvler, ryggsekker og soveposer. Reiser, deltakelse i konkurranser, kost og opphold er gratis og det er ingen medlemsavgift.

Ingen utgifter

-Jeg synes det er fint at Heimevernet kan gi ungdom et meningsfylt fritidstilbud som ikke koster noe, sier områdesjef Ole Gunnar Utstrand. Til daglig arbeider han som lærer ved barneskolen på Hårberg. I Heimevernsungdommen pleier den tidligere rekruttskoleinstruktøren blant annet å undervise i sluttet orden, skyting, våpenvett, leirtjeneste, kart og kompass. Den jaktinteresserte friluftsmannen synes også det var positivt at ungdommene som var med i fjor vinter fikk betalt jegerprøven. Han håper de kan tilby det samme til de nye som blir med i år. Heimevernet samarbeider både med jeger- og fiskerforeningene i distriktet, lokale skytterlag og ikke minst Ørland hovedflystasjon. Ved flystasjonen arbeider det mange som fikk sitt første par marsjstøvler i Heimevernsungdommen.

Helikoptertur

Siste vinter var to av ungdommene på utveksling i USA hos US National Guard i Minnesota. Et annet parti var på påskesamling på Værnes sammen med heimevernsungdom fra hele Trøndelag. Helgen 2. til 4. oktober er det ei lignende samling. Til høsten planlegger ungdomslederne flere turer med overnatting. Hvis det ikke oppstår hindringer, vil ungdommene på en av disse turene bli fraktet ut i terrenget med helikopter. På utkastet til halvårsplan står også førstehjelp, vinterfelttjeneste, sluttet orden, skyggeøvelser, brannverntjeneste og omvisninger ved flystasjonen. I tillegg er fridykkerkurs, kajakkurs, kanotur og skytedemoer aktiviteter som kan bli gjennomført hvis tiden strekker til. Enkelte tiltak er forslått av ungdommene selv. Lar det seg ikke gjennomføre før jul, kommer nye sjanser over nyttår.

-Vi har gode samarbeidspartnere. Derfor har vi et veldig godt utgangspunkt for å få til en spennende aktivitetsplan, sier Ophaug.

TIL SKOGS bærer det med neste kull heimevernsungdommer også, kan hende sogar med helikopter.