I disse dager er det mange av våre yngste medborgere som debuterer som trafikkanter på egen hånd i forbindelse med skolestart. Utrykningspolitiet har derfor valgt å være ekstra på vakt for å overvåke trafikken og å slå ned på uønsket atferd. Kontrollene begrenser seg ikke bare til skoletida, men strekker seg også til ettermiddager og helger.

I forbindelse med helgeutfarten sist fredag var UP Fosen ute på veiene. Da vanket det tretten forenklede forelegg til sjåfører som var for ivrige med å komme fram til at de husket å følge fartsgrensa. En tilsvarende aksjon ble tatt i forbindelse med trafikken den andre veien, og da var ti som kjørte slik at det kvalifiserte til forelegg.

Tirsdag ble det delt ut fem forenklede forelegg i forbindelse med trafikk der unger ferdes til og fra skolen. I forbindelse med Aksjon Trygg Skolevei er det så langt bare en person som har blitt bøtlagt. Utrykningspolitiets representant sier imidlertid at de ikke vil slå seg til tåls med kontrollene ennå. Patruljen vil fortsette å dukke opp flere steder der de mjukeste av våre trafikkanter ferdes.