I fjor sommer ble det i Fosen Tingrett bestemt at saueeier Bodil Pedersen skulle fjerne sauene sine fra naboeiendommene. Det er sønnen Roger Pedersen som driver gården. Da det ikke skjedde noe, tok Agnar Almenning kontakt med retten for å spørre hva man skulle gjøre når et vedtak ikke ble etterfulgt. Dette førte til en ny runde i retten hvor det ble besluttet at “dersom.............. sauer oppholder seg på saksøkernes eiendom, ville namsmannen fjerne dem og bringe dem til slakting ved nærmeste slakteri.” Men kjennelsen inneholdt også en tidsfrist. Det var ut året. Det betydde i praksis fra 21. desember 2006, altså ti dager.

– Det var heldigvis ingen sauer på beite den drøye uka som var igjen av året etter at klagefristen var gått ut og dommen rettskraftig, sier Almenning, og viser til det meningsløse i vedtaket. Almenning leier eiendom av en av grunneierne, og førte også saken for anklagerne.

Les mer om denne saken i Fosna-Folkets papirutgave eller på pdf!

Både blomsterbed og gressplen er ødelagt av sauer hos Agnar Almenning.