Etterlyser rutiner: – Vi ønsker ikke å ha noe miljøpoliti