Bare én prosent av 20-åringene her i landet har betalingsanmerkning, men hele fem prosent av 23-åringene.

Det viser en analyse av kvartalstallene for betalingsanmerkninger siste år som kredittopplysningsbyrået Experian har gjennomført.

– Svært få ungdommer får betalingsanmerkning det første året de er myndige, og tallene er lave også for 19-åringene. Men når man passerer 20 tar problemene virkelig av, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

Rundt 14 000 unge i alderen 20-24 år er registrert med betalingsanmerkning. Kravene utgjør til sammen rundt en halv milliard kroner.

– Det viser med all tydelighet at mange får problemer med privatøkonomien når de flytter hjemmefra, sier Rolf Wilhelmsen i inkassoselskapet Aktiv Kapital.

Det tar vanligvis flere måneder fra en regning er forfalt til betaling til man ender opp med betalingsanmerkning. En betalingsanmerkning gjør det vanskelig å få lån og kjøpe på kreditt.

Lag budsjett

Mange ferske studenter får problemer med å gjøre opp for seg utover høsten når studielånet er brukt opp og utgiftene blir for høye.

– Vi har stor forståelse for at det er vanskelig å stå på egne ben økonomisk. Men det er viktig å ta styring over egen pengebruk så fort som mulig. Små problemer kan vokse seg store på kort tid dersom man ikke tar grep, sier Rolf Wilhelmsen.

Ifølge Aktiv Kapital er det ofte småregninger som fører til at unge får inkassokrav mot seg. Det kan være kredittkjøp, mobilregninger eller postordrekjøp. I verste fall ender det med betalingsanmerkning.

– Sett opp et månedsbudsjett og lag en oversikt over alle inntektene og utgiftene du faktisk har en måned. Ved å sette opp et slikt månedsbudsjett får man synliggjort hva man har til disposisjon til mat, drikke, klær og fornøyelser, sier Rolf Wilhelmsen.

Ta kontakt

Hvis man skulle få betalingsproblemer, er det viktig å ta kontakt med dem man skylder penger for å diskutere en løsning.

– Mange unge vet ikke hvordan de skal håndtere en slik situasjon, derfor blir ofte problemene større enn nødvendig, sier Rolf Wilhelmsen i Aktiv Kapital.