Avdeling for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud har foretatt flere screeninger av hele skoleklasser de siste årene.

Resultatene viser at hver femte skoleelev bør bli sendt videre til grundigere undersøkelse av optiker eller øyelege.

– Barns syn kan endre seg radikalt i barneårene, og disse endringene er det viktig å fange opp. Synsundersøkelser har vist seg å være avgjørende for hvordan barn lykkes i klasserommet, sier doktorgradsstipendiat Gro Horgen Vikesdal ved Avdeling for optometri og synsvitenskap.

Foreldres ansvar

I dag skal alle norske barn gjennom en helsekontroll i fireårsalderen, og denne kontrollen skal inkludere en synsundersøkelse.

Når barna starter på skolen, blir ikke synet undersøkt av helsesøster.

Optiker Jan Erik Arnestad har deltatt i en offentlig arbeidsgruppe om barn og syn, og han mener det ikke er nødvendig med en screening av alle barn ved skolestart. Men foreldre må være årvåkne hvis barna klager over hodepine eller konsentrasjonsvansker.

– Om barna plages kan foreldrene selv sørge for at de får en synsundersøkelse. Hvis det er behov for øyelegeundersøkelse, kan optiker henvise barna til øyelege, sier Arnestad, som leder øyeavdelingen ved Sykehuset Innlandet.

Dårlig fargesyn

Skolestart medfører at barna får en helt annen hverdag enn før, som gjør at det stilles større krav til synet, med både lesing, skriving og etter hvert arbeid på PC.

Screeningene som Høgskolen i Buskerud har gjort, har ikke bare avdekket nærsynthet eller langsynthet. En del barn, spesielt gutter, har problemer med fargesynet.

– Nesten hver tiende gutt har feil ved fargesynet, og slike tester blir ikke lenger foretatt av helsesøster, sier Gro Horgen Vikesdal.

Denne gutten tar en fargesynstest. (Foto: Gro Igeltjørn)