Dødsbrua: - Kan tyde på at slitasjen på brua har tiltatt raskere enn antatt