Dette Fosen-arrangementet fører til sprengt hotellkapasitet