- Det er viktig at den videregående skolen blir limet i kommunen

foto