Har vedtatt kraftig reduksjon i rådyr- og hjortebestanden

foto