Dette svarer listetoppene om eiendomsskatt, strukturendring og investeringer

foto