Nå har anleggsarbeidet langs fylkesveg 82 sør for Storvatnet startetopp. Statens vegvesen anbefaler trafikantene som vanligvis benytter dennevegstrekningen for å kjøre mellom Olsøykrysset og Vanvikan om heller å kjørefylkesvei 715 om Leira i anleggsperioden.

- Hittil virker det ikke som så mange følger anbefalingen omomkjøring. Foreløpig er heller ikke anleggstrafikken så stor, men den vil blibetraktelig større etter ferien. Da er det ønskelig at gjennomgangstrafikkenblir så liten som mulig. Opprinnelig trodde vi at det ville bli nødvendig åstenge fylkesveg 82 helt for gjennomkjøring i deler av anleggsperioden, mendersom bilistene følger anbefalingen vår om å kjøre om Leira i stedet, såunngår vi kanskje stenging. Å kjøre om Leira tar bare sju-åtte minutter lengretid, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

Oppsitterne og andre som kjører fylkesveg 82 i anleggsperioden må uansett påregne at vegen blir stengt i kortere perioder i forbindelse med sprengings-og stikkrennearbeid.

Det som i dag kalles fylkesveg 82 vil etter anleggsperioden bliny fylkesveg 715. Vegen skal være ferdig i august 2015.