"Det er i år 200 år siden Charles Darwin ble født. Tror du, som han hevdet, at vi mennesker er i nær slekt med apene?"

Dette har vært nettspørsmålet på fosna-folket.no den siste tida. 498 (78,5 prosent) har svart ja på dette spørsmålet, 103 nei (16,2 prosent) mens 33 (5,2 prosent) har trykket på "vet ikke" som svar.

Nytt nettspørsmål er nå lagt ut:

"Flere ministre og andre rikspolitikere har de senere år blitt sykmeldt på grunn av arbeidssituasjonen. Er tonen blitt for tøff i rikspolitikken? "

Under kan du se videoen "Human Evolution from 4,000,000 years ago", som er hentet fra You Tube:

Charles Darwin.