Organisasjonen Vern Fosenhalvøya med leder Sigmund Astorsen styrer den lokale protesten i Fosen og har sendt ut en egen pressemelding om saken:Vardebrenning mot vindturbiner på skjærtorsdag

Klokka 13.00 skjærtorsdag blir det tent varder langs heile kysten i protest mot utbygging av vindkraft.

Vern Fosenhalvøya vil markere motstand mot planlagte vindkraftprosjekter ved å brenne varder på Fosen skjærtorsdag. Aksjonen er en landsomfattende aksjon satt i gang av organisasjonen "STOPP rasering av Kysten".

"STOPP rasering av Kysten" er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon som organiserer 24 lokale grupper i Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder.

Vern Fosenhalvøya er en av de lokale gruppene som er tilsluttet "STOPP rasering av Kysten".Vern Fosenhalvøya går sterkt i mot konsesjonssøkte 420 kV kraftgate og medførende vindkraftprosjekter på Fosen.

Med 420 kV kraftgate gjennom Fosen vil fosennaturens tåleevne mot inngrep overgås.Gjennomføring av krafgata vil medføre et uakseptabelt press på naturen på Fosen, og vil åpne opp for store ødeleggelser av verdifull og uberørt kystnatur. I første omgang konsesjonssøkes nå vindkraftprosjekter på Storheia i Bjugn/Åfjord,

Kvenndalsfjellet i Åfjord, Roan og Haraheia i Roan og Sørmarkfjellet i Osen/Flatanger. Harbakfjellet i Åfjord og utvidelse av

Bessakerfjellet har allerede fått konsesjon. Prosjektene kan dermed komme i tillegg til dagens utbygde vindkraftområder på Bessakerfjellet i Roan og Valsneset i Bjugn. For at den omsøkte kraftgata skal kunne bygges må et flertall av de omsøkte prosjektene realiseres. NVE vil komme med svar på konsesjonssøknadene i løpet av våren.

I løpet av våren forventes også ytterligere konsesjonssøknader for flere meldte vindkraftprosjekter i Roan, Osen, Flatanger og Namdalseid, med utvidelse av konsesjonssøkt 420 kV kraftgate.

Vindkraftutbygging langs kysten er trolig de største naturinngrep i Norge gjennom alle tider, og vil innebære en formidabel nedbygging av kystlandskap, lokalsamfunn og naturbasert reiseliv.

I Norge har vardebrenning vært brukt til å varsle om fare som truer langs kysten i uminnelige tider.Vern Fosenhalvøya skal tenne varder på Fosenhalvøya, og vi oppfordrer alle som har muligheten langs kysten av Fosenhalvøya og Trøndelag til å tenne en varde skjærtorsdag kl 13.00 mot farene som truer.

Vern Fosenhalvøya

Sigmund Astorsen, leder

Følgende pressemeling sendes ut fra "STOPP rasering av Kysten" i forbindelse med aksjonen:

Vardebrenning mot vindturbiner på Skjærtorsdag

STOPP rasering av Kysten er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon som organiserer 24 lokale grupper i Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder.

Nei til kystbaserte vindturbiner - STANS GALSKAPEN !

Kystbaserte vindturbiner vil innebære en formidabel nedbygging av kystlandskap, lokalsamfunn og naturbasert reiseliv.Vindkraft er en økonomisk katastrofe og vil gi langt dyrere strøm til næringslivet og det norske folk. Uten å gi noen dokumentert klimaeffekt. Trolig de største naturinngrep i Norge gjennom alle tider.Grådige kraftselskaper truer med å rasere kystfylkene med tusenvis av gigantiske vindturbiner.

Enorme områder langs kysten skal omgjøres til industriområder. Områder som blir stengt eller får store begrensninger for vanlig ferdsel. Vindkraft er svindyrt. Og det norske folk må betale. Milliarder i subsidier over strømregninga - hvert eneste år - i overskuelig fremtid.

Olje og energiminister Terje Riis-Johansen til Teknisk Ukeblad 18.mars:

” - Vindkraft koster for mye”

”Olje- og energiministeren begynner å bli alvorlig bekymret for de skyhøye kostnadene som må til for å utløse vindkraftproduksjon her i landet”.

Stopp Rasering av Kysten forventer at statsråden tar konsekvensen av dette, og stanser nye konsesjoner og videre utbygging.

Norge har ikke behov for kystbaserte vindturbiner, verken av klima- eller energihensyn. Det gir ingen dokumentert klimaeffekt, vil rasere noe av verdens mest storslåtte natur, (grunnlaget for en reiselivsnæring langs kysten).

Stopp Rasering av Kysten har oppfordret hele kysten om å delta i vardebrenning Skjærtorsdag kl. 1300, for å markere motstand mot Galskapen.

Vennlig hilsen Stopp Rasering av Kysten

Hallvard Slettevoll, leder

Her en en You Tube-video fra arbeidet med Europas største off shore vindpark, - "Princes Amalia" i Nederland.

SÅNN kan det bli på Storheia, hvis utbyggerne får det som de vil. Fotomontasje: Fosna-Folket