Selv om Venstres Mikal Tyskø ikke har fått lest helerapporten enda, mener han at konklusjonen ikke er overraskende.

-Rapporten underbygger synspunktet med undersøkelser ogintervjuer, men konklusjonen var gitt på forhånd, sier Mikal Tyskø.