Plassering av kameraene: På kommunehusene i Osen og Roan (i tilknytning til teknisk etat), ved fiskemottaket hos KriFo Fisk AS ved Sør-Roan havn, på hurtigbåten Osenfjord og hos politiet.

Se video øverst i saken.