Onsdag formiddag skriver selskapet i en pressemelding at Gjørv går av i stillingen.

Sarepta Energi AS, som eies av NTE og TrønderEnergi, planlegger vindkraftutbygging på Sørmarksfjellet og Harbaksfjellet på Fosen. Selskapet ble nylig en del av Fosen Vind-prosjektet etter Statkraft snudde, og likevel vil jobbe for å realisere vindkraftprosjektene på Fosen.

Magnus Axelsson konstitueres som ny administrerende direktør i Sarepta Energi AS, mens Alexandra Bech Gjørv går til stilling som konsernsjef i Sintef i Trondheim.

- Styret er fornøyd med at Magnus går inn som leder. Han har tung erfaring fra bygging av landbasert vindkraft i hele Nord-Europa, og kjenner Sareptas prosjekter godt gjennom sitt arbeid som prosjektdirektør i selskapet, sier styreleder i Sarepta Energi, Anne Strømmen Lycke, i pressemeldingen.

- Jeg takker Alexandra for hennes innsats og engasjement, og ønsker henne lykke til videre. Vi er veldig glad for jobben hun har gjort for å modne en av Norges beste vindkraftporteføljer, sier styrelederen.