Fungerende direktør Kjetil Ollestad ved kommunal- og beredskapsavdelingen hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag bekrefter at man har mottatt henvendelsen vedrørende habilitet knyttet til ordfører Hallgeir Grøntvedt og planarbeidet for Uthaug havn.

Tilbakemelding

- Jeg regner med at vi kan gi en tilbakemelding i løpet av en ukes tid, sier Ollestad til Fosna-Folket.

Ollestad presiserer imidlertid at det kun er snakk om en tilbakemelding vedrørende habilitetsspørsmålet. Han sier at det i første omgang er opp til det kollegiale organet, i dette tilfellet planutvalget, å vurdere om et medlem må anses å være inhabil.

Får ikke et konkret råd

-Vi vil ikke gi ordfører Grøntvedt et råd om det ene eller andre, men kun komme med en tilbakemelding på spørsmålet, forklarer Ollestad.