- Jeg tror kommunalministeren og lederen av kommunalkomiteen må ta signalene som kommer fra Ørland og Fosen om at vi trenger mer klarhet fra Staten om man skal gå inn for en Fosen kommune. Jeg opplever at når vi spør staten konkret så er det mer ullent det vi får som svar, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold like etter at kommunestyret i et ekstra-ordinært møte torsdag sa nei til å gå inn for rådmannens innstilling om å støtte tanken om ett Fosen fra 2022.

Alle de sju kommunestyrene på Fosen har behandlet tanken om Fosen kommune denne uka.

Resultatet ble to ja, to tja og tre nei. Ørlands nei holder døra på gløtt.

Ja eller nei

Kommunestyret i Ørland fattet torsdag vedtak der man ikke ønsker etablering av en stor Fosen-kommune på det nåværende tidspunkt. Selv om kommunen sier nei, gir kommunen en fyldig redegjørelse for hva som må på plass for å få en god prosess før et eventuelt vedtak om en storkommune på Fosen.

Fra kommunestyrets talerstol var opposisjonsleder Knut Ring (Ap) klar på oppgaven kommunene på Fosen alle har stått overfor. Grunnen til at saken kommer opp nå med korte tidsfrister er å si sin mening før Stortinget skal behandle kommunestrukturen på Fosen den 8. juni.

- I dag skal vi si ja eller nei til villighetserklæringen om Fosen kommune. Vi ønsker ikke å få vedtak tredd ned over hodet på oss fra Oslo. Jeg håper vi fatter et vedtak som er så samlet som mulig så Ørlands røst er klar, sier Ring til sine kollegaer i kommunestyret..

- Den store utfordringen på Fosen er en befolkning som blir eldre og eldre. Det gir ikke rapporten svar på hvordan man skal løse. Den andre store utfordringen er innbyggernes mistenkeliggjøring av andre kommuners vilje til å lykkes på Fosen. Vi sier ikke nei for å si nei. Det er en ganske spenstig rapport fra NIVI analyse som ligger til grunn, men den mangler en del svar, sier Senterpartiets Laila Lund Selnes.

Nei eller tja?

Rådmannsgruppa presenterte samme innstilling til seks av kommunestyrene på Fosen. Bjugn og Åfjord som sa ja, har dermed fattet helt like vedtak.

I Indre Fosen fattet Rissa og Leksvik også likelydende vedtak der to hovedmoment er følgende:

- «Vi ønsker å bli fredet, slik at vi kan fullføre sammenslåingsprosessen vi er inne i, og deretter se på mulighetene en regionkommune på Fosen mer håndfast og konkret vil kunne gi oss», heter det i vedtakene fra Indre Fosen. Hverken et ja eller nei til villighetserklæringen om Fosen kommune, men et ønske om å få mer tid.

Rissa og Leksvik ber om tid til å involvere innbyggere, ansatte og næringsliv, og avklaring av flere. De sier den politiske organiseringen av lokaldemokratiet i den nye kommunen må avklares, hvilken arbeidsgiveravgiftssats den nye kommunen får må være klart, og Staten må garantere 40 års nedbetalingstid av bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.

- «Gitt at vi får aksept for en slik prosess, er kommunestyret i Leksvik/Rissa positive til å utrede etableringen av en fremtidig Fosen kommune.», heter det i vedtaket til både fra Rissa og Leksvik.

Til sammenligning er følgende del av Ørlands vedtak:

- «Kommunestyret ønsker ikke etablering av en stor Fosen-kommune på nåværende tidspunkt, og slutter seg derfor ikke til utarbeidet villighetserklæring», heter det i vedtaket som fikk 18 av 23 stemmer i Ørland, et nei til den foreliggende villighetserklæringen.

Opposisjonsleder Knut Ring (Ap) sier han blir bekymret siden man skal si ja eller nei før man vet hva det innebærer. Foto: Jakob Ellingsen

Holder døren på gløtt

Likevel holder Ørland døren på gløtt i resten av vedtaket hvor de gir en begrunnelse for hvorfor man sier nei. Det gjenspeilet også debatten i kommunestyret.

- Det negative er at rapporten kom som julekvelden på kjerringa. Det har vært liten eller ingen tid til medvirkning fra tillitsvalgte og innbyggere. Jeg vil ha en utredning av den nye modellen for kommunen, tid til involvering og klarhet rundt oppgaver. Når det er på plass er jeg klar for en ny Fosen kommune, sier Therese Eidsaune (H) fra kommunestyrets talerstol.

- Det sies at hastverk er lastverk. Her mener vi at det har vært for mye hastverk. Dette må gjøres i riktig rekkefølge. Hvilke nye oppgaver må bli klart før man eventuelt kan se på en sammenslåing, sier Øyvind Næss (Sv).

- «Kommunestyret mener det er viktig at det brukes nødvendig tid til å involvere innbyggere, kommunalt ansatte ved tillitsvalgte og næringsliv for å få en god prosess før vedtak om en eventuell kommunesammenslåing.», heter det i Ørlands vedtak.

- «Kommunestyret er enig når rådmannsgruppen beskriver det å danne en storkommune på Fosen som krevende.» og kommunestyret sier det er en forutsetning at Staten bidrar til å løse sentrale utfordringer før man eventuelt fatter vedtak om sammenslåing.

Ørland gir garantier for finansiering av viktige samferdselsprosjekter, digitalisering, statlige arbeidsplasser, arbeidsgiveravgift og videregående utdanning som eksempler på utfordringene som må løses først.

- Slik jeg ser det, har tre store kommuner ikke lukket døren helt, sier ordfører Myrvold etter at Rissa og Leksvik fattet sine vedtak torsdag ettermiddag.

Bestemme seg først

- Jeg oppfatter det som et ønske at vi bestemmer oss for Fosen kommune før vi vet hvilke oppgaver som i dag er enten statlige eller fylkeskommunale vi før ansvar over. Da blir jeg bekymret. I sammenslåingsprosessen fra Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag til Trøndelag fylke, fikk vi høre at den som var først ute ville få de største fordelene, sier opposisjonsleder Ring til kommunestyret.

- Tilbakemeldingen nå er at Staten sier de må få med seg flere regioner før man kan bestemme hvilke nye oppgaver regionene skal få, fortsetter Arbeiderparti-representanten.

- Vi må ha noe litt mer håndfast å forholde oss til før vi kan fatte et vedtak. I Trøndelagsprosessen ble det gitt løfter om nye oppgaver, men da det er blitt gjort opp har Staten ikke levert på de tankene. Håp er ikke nødvendigvis en plan, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold.