Menighetsrådet går inn for å øke festeavgiftene fra 40 til 75 kroner i året. Man vil samtidig endre festetiden etter 20 års fredning, fra 20 til ti år. Etter passerte 80 år, ønsker man at det søkes menighetsrådet om utvidet feste, da for fem år av gangen. Menighetsrådet påpeker at dette vil forenkle arbeidet deres. Lister over graver som mangler festere ajourføres kontinuerlig, likedan der festeren har gått bort.

De nye festeavgiftene samsvarer i stor grad med andre kommuner i fylket. Kommunestyret behandler saken i dag. Vedtas endringene som innstilt, vil de tre i kraft fra neste årsskifte. Kirkevergene i Osen og Roan har samarbeidet i utredningen. De innstiller til sine menighetsråd at festeavgiftene blir lik i de to kommunene.