Han står og mater kaldblodstraverne Odins Terna (2) og Super Trolla (20) med kraftfôr inne i innhengingen som er tilknyttet garasjen.

Hobbyen til 59-åringen har vært gjenstand for en årelang lang konflikt mellom ham og Bjugn kommune.

Jakobsen tok over barndomshjemmet Sletten gård i 1995. Med seg på flyttelasset hadde han hestene sine. Jakobsen søkte om å få sette opp stall til dem, men fikk avslag fra kommunen.

I stedet søkte han, og fikk godkjennelse til å sette opp en garasje. Ifølge Jakobsen selv gikk han rundt i nabolaget, og spurte om det var greit at han brukte bygningen til å huse hestene sine.

- Det var sent på høsten, og jeg begynte å bli litt desperat for å få de i hus. Alle visste hva jeg skulle bruke garasjen til, sier Jakobsen.

Ulovlig bruk

Ti år senere kom den første offisielle klagen på hesteholdet inn til kommunen. Kommunen konstaterte at det ikke kan holdes hest permanent på eiendommen, siden den er regulert til boligformål. Jakobsen fikk beskjed om at hesteholdet måtte avvikles, ellers ville saken bli fulgt opp om ett års tid.

Jakobsen forteller at han unnlot å klage på vedtaket på grunn av personlige forhold som oppsto på den tiden han mottok brevet. Hestene ble likevel værende i garasjen. Og kommunen fulgte ikke opp vedtaket de hadde gjort. Tiden gikk.

I fjor oppdaget Bjugn kommune at Jakobsen ikke hadde kvittet seg med hestene sine, da de mottok nye klager på hesteholdet.

I et brev fra mars 2013 skriver kommunen: «Vi har mottatt opplysninger om at du fremdeles bruker garasjen til stall. Vi ønsker derfor å minne om at din bruk av garasjen er ulovlig - og at den ulovlige bruken må opphøre.»

På omtrent samme tid mottok Mattilsynet en bekymringsmelding om hesteholdet, og gjennomførte et tilsyn hos Jakobsen. I tilsynsrapporten står det at fire hester ble påtruffet på gården. Mattilsynet «har ingen anmerkninger av negativ art om dyreholdet».

Har søkt om bruksendring

Jakobsen føler seg dårlig behandlet av kommunen, og mener de viser liten forståelse for situasjonen.

- Jeg har søkt om bruksendring, og fasadeendring for å isolere garasjen slik at naboer skjermes mot eventuell støy, men får bare avslag. Jeg har vært villig til å innrette meg slik at hesteholdet blir tålelig for nærområdet, men det blir aldri godt nok.

- Denne gården var tidligere en stor eiendom inntil kommunen krevde jord til å bygge opp et boligfelt. Den gangen foreldrene mine gikk med på å selge deler av tomta, sa kommunen ja til at vi kunne bygge opp et nytt fjøs på den andre siden av huset da det gamle ble revet. Jeg mener det er feil at denne plassen ble innlemmet i det regulerte boligområdet, sier Jakobsen.

- Uforenelig med området

Saksbehandler i Bjugn kommune, Kjell Vingen, sier at påstand om en muntlig lovnad er vanskelig for kommunen å forholde seg til, mange år etter at den eventuelt skal være gitt. Han viser til at kommunen forholder seg til reguleringsplanen for området som ble vedtatt i 1980.

- Hestehold er ikke forenelig med områder som er regulert til boligformål. Kommunens klare oppfatning er at ikke kan gis dispensasjon fra reguleringsplanen for dette formålet. Dispensasjonssøknaden er avslått av hovedutvalg for arealbruk og drift, et vedtak som er opprettholdt av Fylkesmannen gjennom klagebehandling.

- Hestehold hører hjemme i arealer avsatt til landbruksformål, sier Vingen.

Han påpeker at det er flere parter i denne type saker som har interesse av at reguleringsplanene blir fulgt.

Tove Adsen er nærmeste nabo. Hun har klaget på Jakobsens hestehold.

- Tidligere var hovedproblemet bråk om nettene fra hestene. Dette er blitt noe bedre etter at det ble færre hester. Men hesteholdet fører med seg lukt og skitt. Denne saken bør bare bli avgjort, sier Adsen.

- Hestene er livsverket mitt

- På det meste hadde jeg seks hester her, to i hver bås. Jeg kan forstå at det ble for mye for naboen, sier Jakobsen.

Etter at kommunen gjorde det klart at han risikerte tvangsmulkt i fjor, flyttet han hestene. To av fire ble imidlertid med tilbake til garasjen etter sommerbeite. Og kommunen har gjort et nytt vedtak i hovedutvalget for arealbruk og drift om at Jakobsen må fjerne hestene innen 5. desember i år, ellers risikerer han å måtte ut med 50 000 kroner.

- Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det er dyrt å leie stallplass til hestene andre steder.

- Jeg får solgt dem, men dette er min egen hestesort. Jeg har holdt på med dette i 30 år. Hestene er livsverket mitt.

Jakobsen sier at han heller vil flytte enn å kvitte seg med hestene. Han sier at han i lang tid har lett etter et egnet småbruk, der han har mulighet til å trene hestene.