Som et ledd i regjeringsprosjektet «Samarbeid for arbeid» har fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen invitert organisasjonene i næringa og ei rekke ressurspersoner til å dele erfaringer og kunnskap om norsk sjømatnæring i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Prosjektet ble lansert torsdag under statsråden sitt seminar på Nor-Fishing, fiskerimessa i Trondheim.

Sjømatnasjon

- Eg ser verkeleg fram til å få sett viktige problemstillingar for sjømatnæringa på agendaen og drøfte dei med prosjektgruppa, seier Lisbeth Berg- Hansen i ei pressemelding som ble sendt ut fra departementet i høve utspillet.

Prosjektgruppa skal diskutere en rekke problemkstillinger. Hva betyr det at vi skal være verdens fremste sjømatnasjon, og hvordan kan vi komme dit?

Hvordan kan næringa styrke plassen sin i samfunnet, og bidra til auke sysselsetting og verdiskaping? Hvorfor er det ikke flere som investerer i norsk sjømatnæring, og hva skal til for at trenden skal snu? Hvorledes kan vi øke kunnskapsnivået om norsk sjømatnæring og sikre god rekruttering til næringa?

Bredt utvalg

Gruppa har 28 medlemmer med ulike yrker og erfaringsbakgrunn. Det er fisker Mikal Solhaug, konserndirektør ved SINTEF - Unni Steinsmo, fotballtrener Per-Mathias Høgmo – trener for Tromsø, konsulent Åse Aulie Michelet, rådgiver Finn Bergersen jr, oppdretter Aino Olaisen og Arne Hjeltnes. Gunn Ovesen kommer fra Innovasjon Norge. Deretter kommer Jens Ulltveit-Moe, advokat og ekspolitiker Marit Arnstad, Kjell Bjordal, konserndirektør - i EWOS, Anne-Kjersti Fahlvik fra Norges forskingsråd, Trygve Myrvang fra Norges Råfisklag, oppdretter Elin Tvedt Sveen, og Arne Møgster fra Austevoll Seafood. Hanne Refsholt er konsernsjef i TINE. Ole-Eirik Lerøy, Geir Andreassen og Are Kvistad representerer Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Reidar Nilsen og Jan Skjærvø og Knut Arne Høyvik representerer Norges Fiskarlag. Per Mjelva og Håvard Y Jørgensen representerer Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Norges Kystfiskarlag er representert ved Paul Oddgeir Jensen og Arne R. Hole. LO har to medlemmer i gruppa og disse er Marta Valdes og Jan-Egil Pedersen.