I dag går startskuddet for Kirkens Nødhjelps årlige innsamlingsaksjon. Hele Fosen er med. Nærmere 40 000 bøssebærere over hele landet går fra dør til dør denne dagen og ber deg støtte aksjonen. Distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp i Fosen, Hanna Sødal, sier at bøssebærere i hele regionen vil være i full aktivitet fra og med i dag og noen dager framover.

Fokus for Kirkens Nødhjelps aksjon i 2010 handler om hvordan fattige er mest sårbare og stadig rammes hardest av naturkatastrofer og ekstremvær. Innsamlingen går til veldig mange ulike prosjekter, basert på tre ulike måter som er nødhjelp, langsiktig bistand og beslutningspåvirkning.

Det kan blant annet nevnes at Kirkens Nødhjelp de siste årene har gitt støtte til flomkatastrofer i Vietnam og Bangladesh, til tørkeområder i Brasil og Kenya og mye annet. I Afrika er det også mange mottakerland med ulike prosjekter. Og for tiden jobbes det med en katastrofeinnsamling til Haiti som er hardt rammet av jordskjelvet. Akkurat nå arbeides det med å sende av gårde betydelige mengder nødhjelp, spesielt i form av vannrenseutstyr og også telt.

Kirkens Nødhjelp kan for øvrig vise til at 87,7 prosent går direkte til formålene, 9,2 prosent til administrasjon og 3,1 prosent til arbeid for å skaffe midler. Organisasjonen i Norge har en egen beredskapsgruppe som opererer med ulike utreisealternativer, - fra 72 timer til tre uker. Oppdragenes lengde kan variere fra to uker og opp til seks måneder.

Hanna Sødal har selv jobbet i sju år i Kirkens Nødhjelp, og har vært i mange av de ulike mottakerlandene. Med dette har hun blitt trygg på at pengene virkelig kommer fram og at de er til uvurderlig hjelp.

I DAG starter Kirkens Nødhjelp sin årlige stor innsamling. Hanna Sødal fastslår at bøssebærere i hele Fosen er klar. Fotos: Lars Birger Berdal