Jus-professor: Mener ordførerlønninga kan reduseres