Vil endre støyreglene: - Stiller samme krav for bygging i gul flystøysone som i rød støysone i dag