Tirsdag klokka 12 sendte Stadsbygd vassverk ut SMS til vann-abonnenter, står det på nettsidene til Indre Fosen kommune.

Der står det at det i forbindelse med arbeid på ledningsnettet vil bli varierende trykk og mengde på vannet for følgende abonnenter: Fra skolen langs Teglverksveien, Helsetveien, Finseråsveien, Haltveien, Grønningsmarka, Pukstadveien og Overskottveien.

Dette vil pågå i tidsrommet 08.00 - 15.00.

Vassverket ber abonnentene her tappe opp nødvendig reserve i forkant.