UP tok oppstilling med laseren – flere måtte punge ut