Mistanke om ruskjøring etter påkjørsel: – Prøve har gitt utslag