Redningsaksjon etter kviger: – Falt ned i fraukjelleren

foto