Fire av ti lagrer drikkevann i flasker/beholdere som kan brukes dersom vannet i springen blir avstengt eller forurenset, viser en fersk undersøkelse gjort av Ipsos på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

– Vi tror krigen i Ukraina og den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har gjort egenberedskap mer aktuelt for enda flere. I kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina 24. februar har vi sett en stor økning i antall besøk på sikkerhverdag.no, sier DSBs direktør Elisabeth Aarsæther.

I tilsvarende undersøkelse i fjor svarte under tre av ti det samme.

Under Egenberedskapsuka, som varer fra 31. oktober til 6. november, vil kommuner, sivilforsvarsdistrikter, lag og foreninger informere folk om hva de kan gjøre for å kunne klare seg hjemme i minst tre døgn, hvis viktige samfunnsfunksjoner er midlertidig utilgjengelig.