– Vi er ikke tilstrekkelig rustet for den situasjonen vi nå møter, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) da han talte til et fullsatt Oslo Militære Samfund mandag kveld.

På tilhørerbenken i den tradisjonsrike forsamlingen var dessuten en nettopp friskmeldt kong Harald. Kongen er den øverste befalingsmannen i landet. Han har rang av general i Hæren og Luftforsvaret og er admiral i Sjøforsvaret.

Bakteppet for statsrådens innlegg er en «pågående, fullskala invasjonskrig her i Europa». Og et større russisk militært nærvær i våre nærområder.

– Vi er nå i et landskap der forsikringspremien øker. Vi må bruke mer av samfunnets ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Vår evne til å forebygge, avverge og håndtere en krise eller krig må styrkes, sa statsråden.

Høyere krav

Den nye sikkerhetssituasjonen har blant annet ført til en dypere erkjennelse av at det norske Forsvaret og forsvarsevnen er langt under det nivået den må være på.

Vi skal kunne yte det vi er forpliktet i Nato-samarbeidet, men i tillegg til å forsvare vårt eget land, skal vi også bidra til forsvaret av den nye og mye lengre grensen mot Russland når også Sverige trolig blir fullverdig Nato-medlem snart.

– Det viktigste for Norge nå, er at Joint Force Command Norfolk blir oppbemannet så raskt som mulig, og at vi kan samle blant annet hele Norden under samme kommando og under samme regionale forsvarsplan. Med tilhørende underliggende kommandostruktur, sa Gram.

Hensikten med Joint Force Command Norfolk – ett av tre operasjonelle hovedkvarter i Nato – er å sikre de viktige forsyningsrutene over Atlanterhavet. Hovedkvarteret ble etablert i 2020 for å beskytte sjørutene mellom Europa og Nord-Amerika.

- Alvorlig situasjon

Forsvarsministeren brukte dessuten betydelig tid på å beskrive tiltak som må settes inn for å oppruste, utvide og modernisere det norske Forsvaret.

Ikke bare har vi for lite og for gammelt materiell, det for dårlig bygningskapasitet og vedlikeholdet av det er for dårlig – og ikke minst står forsvarssektoren «i en alvorlig personell- og kompetansesituasjon som må følges opp raskt»

– Forsvaret må innrettes for kontinuerlig anvendelse og innsats, hjemme og ute, i en alliert ramme. Tidsskillet innebærer et behov for flere og mer tilgjengelige styrker med kort reaksjonstid, økt bemanning, evne til rettidig tilstedeværelse i prioriterte områder, og samvirke med allierte styrker, sa Gram.