Her kjørte motorsyklistene på bakhjulet. Dette sier politiet om «råkjøringen»