Ansatte har brukt brakkerigg som garderobe. Nå tar kommunen grep

foto