Statsforvalteren: – Kommunen må skaffe seg en bedre økonomi