Hans Otto (67) har solgt en stor del av melkerobotene på Fosen. Nå tar sønnen (29) over driften av farens kjøttfebruk

foto