Frykter stykkevis utbygging og konsekvenser for reindrift, etter søknad om fem hyttetomter