Har flyttet feiringen inn: – Å få vaktlister for 96 foreldre til å gå opp var som en vanskelig sudoku

foto