Vurderer å legge ned utekontor for legene: – Tjenester må organiserer på tvers