Til sammen er det satt vel 12 millioner vaksinedoser i Norge.

I rapporten går det fram at Legemiddelverket har mottatt 61.847 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon. Det er en økning på 923 siden forrige bivirkningsrapport fra slutten av november.

Av meldingene er 7.818 hendelser klassifiseres som alvorlige. Det er en økning på 445 siden sist rapport, skriver TV 2 , som først omtalte rapporten.

– Det settes for tiden få vaksinedoser, og vi får færre meldinger, men vi jobber fortsatt med bivirkningsovervåking. Alle meldinger, også de lite alvorlige, skal saksbehandles, presiserer Legemiddelverket på sine nettsider.

De skriver også at meldingene er basert på mistanke, og at det dermed ikke er sikkert at symptomene er bivirkninger fra vaksinene. ​