– I sum er dette den største enkeltinvesteringen i luftvern på 30 år. Med denne investeringen bidrar regjeringen til å styrke den nasjonale beredskapen vår, og vi erstatter luftvern som er donert til Ukraina så raskt som mulig, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Pakken regjeringen legger fram inneholder blant annet tre ulike NASAMS-missiler med kortere, middels og lengre rekkevidde, og nye missiler til kampluftvernvognene, skriver regjeringen i en pressemelding.

Det er også bestilt åtte utskytingsenheter og fire ildledningssentraler til NASAMS.

Alle missilene blir produsert av det amerikanske selskapet Raytheon, der norsk forsvarsindustri er inne som delleverandører.

Største investering på 30 år

Regjeringen opplyser at omtrent 5,1 milliarder går til gjenskaffing av donasjoner til Ukraina. Dette er tenkt finansiert med midler fra Nansen-programmet, mens rundt 7,4 milliarder er midler fra det ordinære budsjettet for oppfølging av langtidsplanen.

I tillegg til å være den største enkeltinvesteringen i luftvern på tre tiår, vil anskaffelsen skje på rekordtid, ifølge regjeringen. Det til tross for at etterspørselen av luftvern internasjonalt har økt sterkt.

Lang leveringstid

– Leveringstidene er lenger enn vi skulle ha ønsket. Nettopp derfor er det viktig at vi har tatt ekstraordinære grep for å framskynde bestillingen. Videre oppbygging av luftvernet vil være et sentralt tema i kommende langtidsplan, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i pressemeldingen.

Nye missiler til Norges kampluftvernvogner vil kunne skje i 2024 og 2025 dersom Stortinget samtykker til regjeringens forslag. NASAMS vil trolig kunne leveres i 2026, mens nye missiler kan komme fra 2028.