Kort tid før klokka 17 mandag samlet aksjonistene seg utenfor hovedinngangen til OED i Oslo. Der holdt artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen en kort appell.

– Vi kommer til å fortsette til å holde stand. Det kommer til å være noen fra oss her hele tiden, men ikke like mange, fordi vi skal hjem og sove. Flere av oss har virkelig ikke sovet mye de siste døgnene. Mange av oss har sovet på gulv og stoler. Men vi måtte komme ut og ta imot den varmen vi har fått. Det kommer til å styrke oss, sa hun.

Isaksen sier planen fortsatt er å stenge departementet.

– Vi sees igjen her klokka 7 i morgen, og vi skal stenge OED også i morgen, fortsatte hun til stor jubel fra tilhørerne.

Thunberg blant aksjonistene

Aksjonen har pågått utenfor Olje- og energidepartementet siden torsdag.

Demonstrantene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige uten avbøtende tiltak, ikke er revet. I oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindkraftanleggene Storheia og Roan, som til sammen har 151 vindturbiner, var oppført i strid med urfolksrettighetene.

Demonstrasjonen har vekket stor oppmerksomhet, ikke bare i Norge. Mandag morgen sluttet den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg seg til aksjonen, som i stor grad består av medlemmer fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og ungdom.

– Kampen for urfolks rettigheter, for menneskerettighetene, for klimaet, er global. Det er flere lokale eksempler der rettighetene brytes, og når det skjer, er man nødt til å si fra, sa Thunberg til NTB kort tid etter ankomsten.

Hun var blant dem som forlot aksjonen i 17-tiden, men lovet å komme tilbake tirsdag morgen.

Lenket seg sammen

Etter å ha demonstrert utenfor inngangen til departementet i flere dager, tok aksjonistene seg inn i bygget natt til mandag.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) konkluderte med at demonstrantene hindret ansatte i departementet fra å gjøre jobben sin og ba aksjonistene fortsette markeringen på et egnet sted. DSS ba samtidig ansatte i sju departement om å jobbe hjemmefra.

I morgentimene ble aktivistene etter begjæring fra DSS båret ut av lokalene av politiet av sikkerhetsmessige årsaker, men aksjonen fortsatte for fullt utenfor.

Gjennom mandagen bar politiet bort flere demonstranter som sperret innganger ved regjeringskvartalet. Det skjedde etter at aksjonistene fikk pålegg om å fjerne seg fra inngangspartiene. I 13-tiden valgte flere demonstranter å lenke seg sammen.

Krever at landet tilbakeføres til samene

Politiets innsatsleder Brian Skotnes sa til pressen at de ikke har noen intensjoner om å pågripe demonstrantene.

– Det er noen få som sitter ved de inngangene som vi har tatt kontroll på. Disse har fått pålegg om å fjerne seg. Gjør de ikke det, vil vi fjerne dem med makt. Vi har ingen intensjon om å pågripe dem, så de vil bli fjernet fra inngangene, sa Skotnes.

Hætta Isaksen var en av aktivistene som ble båret ut av departementsbygningen og senere fjernet fra en av inngangene. Etterpå lovet hun at demonstrantene ikke kom til å ta seg forbi politisperringene og inn i departementet på ny mandag, men at aksjonen fortsetter.

– Det blir til noen lover at vindturbinene på Fosen blir revet, og landet blir tilbakeført til Fosen-samene. Ellers må vi fjernes med makt, for vi kommer ikke til å fjerne oss herfra frivillig, sa Isaksen.

– Vi fortsetter aksjonen med full styrke. Vi skal fortsette aksjonen helt til menneskerettighetsbruddet opphører, tilføyde Niillas Beaska, talsperson fra Norske Samers Riksforbund.

– Må innhente ny kunnskap

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at selv om Høyesterett utvetydig har slått fast at dagens vedtaksgrunnlag for vindkraftparken på Fosen er ugyldig, sier ikke domstolen noe om hva som skal skje med vindkraftparkene.

– Vi må innhente ny kunnskap om situasjonen for reindriftsnæringen og se på avbøtende tiltak, for så å fatte nye vedtak som er i tråd med Høyesteretts domspremisser, sa Aasland til NRK mandag morgen.

I et brev til Sametinget i fjor sommer skrev statsråden at departementet hadde som mål å sikre en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas.

– Et brudd på menneskerettighetene

Flere fremtredende politikere har vist støtte til aksjonistene. En av dem er MDG-topp Rasmus Hansson, som selv møtte opp utenfor OED mandag.

– Dette er en kjempeviktig demonstrasjon mot en regjering og en olje- og energiminister som trenerer oppfølging av en høyesterettsdom. Den slår fast at han er ansvarlig for et brudd på menneskerettighetene ved å ha gitt en konsesjon til et vindkraftanlegg som bryter urfolksrettighetene, sa han til NTB.

Han tror aksjonen vil pågå i lang tid og trekker paralleller til Alta-konflikten på 70- og 80-tallet.

– De har rett til å protestere mot nok et overtramp fra regjeringen, sa MDG-toppen.