– Vi har satt oss ned og snakket med departementet