Landbruksministeren: - Reindriften på Fosen er truet