Slo festdeltaker og sa «fuck off» til politiet. Nå er den unge kvinnen dømt til samfunnsstraff

Kvinnen ble dømt til 58 dagers samfunnsstraff. Foto: Roald, Berit